ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۲۹, پنجشنبه

نگاهی به کنگره مغان بمناسبت 280مین سالگرد آن میراث فرهنگی وتاریخی پر ارزشکنگره مغان یکی از مهمترین رویداد تاریخی ایران ومنطقه ویک میراث فرهنگی وتاریخی گرانبهاست 
 اشاره: کنگره موغان درسال 1736 میلادی برگزارشده وامسال 280مین سالگردش است. مردمان ایران و منطقه درنتیجه ی توطئه های شوم استعمارگران کهنه و نو ازاین واقعه ی مهم نسبتاً بی خبر وبی تفاوت ماندند. بدین جهت پرداختن باین واقعه تاریخی باهدف آشنایی همه جانبه تر وعمیق تر وارجگذاری ومیراث داری از میراثهای فرهنگی وتاریخی کشورمان بسیار ضروری است. 
    کنگره موغان دراوضاع متلاطم سده 18 میلادی ایران وجهان دراواخر ژانویه 1736 برابر با اوایل بهمن 1114 شمسی آغاز شده وتا اواخر مارس 1736 برابر با اوایل فروردین 1115 شمسی طول کشیده است. به تخمین صد هزار نفر شرکت کننده داشته، که بیش از 20هزار نفر آن ازطرف برگزارکنندگان سکولار ِسنتی آن زمان دعوت شده بودند.
شرکت کنندگان فعال این تجمع بزرگ تاریخی پس از نزدیک به یکماه بحث و گفتگو پنج شرط فرماندهی کل قوا برای برطرف نمودن موانع برقراری دوستی میان گروه های مذهبی وقومی وقدرتمند شدن ایران را پذیرفته امضای عهد نامه ای معروف به وتیقه نامه( سند، قطعنامه)کنگره موغان را شروع کردند.
کنگره با کوشش مبتکرانه ی نیروهای سکولار سنتی ایران برای پاسخ به الزمات زمان با هدف: 1-از بین بردن ریشه های خشونت و دشمنی درمیان گروه های مختلف مذهبی، قومی واجتماعی درایران ودرمنطقه،
 2-برای تحکیم دوستی، اخوت و اتحاد جهت محافظت کشور ومنطقه از تجاوزات ونیز توطئه های شوم استعمارگران، با بهره گیری عاقلانه از ابزار دیالوگ و گفتگو با همدیگر که ابزار اصلی جامعه مدنی امروز نیز میباشد صورت گرفته است.
بدین سبب این "انقلاب دموکراتیک" بقول مهدی کیوان نویسنده بخش عصرافشاریان در جلد 11م. کتاب 20جلدی تاریخ جامع ایران، برای مردمان ایران و منطقه  یک میراث فرهنگی و تاریخی ارزشمندی محسوب شده، ونسل های امروزی برگزار کنندگان و شرکت کنندگان فعال آن کنگره موظف به ادای دین در راه ارجگذاری و میراث داری ازآن واقعه ی تاریخی هستند.
  دراینجا اطلاعات جالبی درباره عهد نامه ی کنگره موغان ازچاپ دوم وصفحه 145کتاب نادرشاه که "ترجمه واقتباس مشفق همدانی" ادعا شده وموءسسه انتشارات امیرکبیر درسال 2537 پادنشاهی برابربا1357 هـ.شمسی انتشار داده است را میآورم. ولی لازم بیادآوری میدانم که رژیم پهلوی کنگره مغان را یک مراسم مجلل و پرشکوه تاجگذاری معرفی میکرد. بدینجهت عنوان صفحه مذکور "سند تاجگذاری نادرشاه" است و چنین  نوشته شده :
متن اصلی عهد نامه دشت مغان که به وتیقه نامه نیز معروفست بطورغیرمترقب درمنزل علی خان یکی ازخوانین درگز که اجدادش دررکاب نادر بوده اند کشف گردید. این سند با آنکه متجاوز از بیست هزار دولار قیمت پیدا کرد ازطرف آقای بزرگ دانش نیا خریدار آن درمقابل چهل هزار ریال به موزه ایران باستان اهدا گردید. این سند اصل صورت مجلس مذاکرات مغان است که به خط میرزا مهدی خان استرآبادی منشی نادر برشته تحریرکشیده شده وازطرف حضاربه امضا رسیده است. نوشته های یک روحانی تورکمن درباره کوشش نادرشاه برای ایجاد روابط مدنی أهل سنت وأهل تشیع نکته های قابل توجه بسیاری دارد.    
 حاج عبدالغفورآهنگری درصفحه 133 یکی ازاثرهایش بنام "تورکمنلر تاریخی" از تلاشهای نادرشاه  برای  برقراری روابط مدنی ومناسبات دوستانه درمیان أهل سنت وأهل تشیع وپایان دادن به خشونت وخونریزی  نوشته است.
عنوان مطلب مورد نظردرصفحه 133 کتاب مذکور: ندرشا نینگ خیوه ده بولان زمانیندا شیعه و سنی گوررونگ لری نینگ بیانی( ترجمه: بیان گفتگوی شیعه و سنی زمانی که نادرشاه درخیوه بود)می باشد.
کتاب تورکمنلرینگ تاریخی، نوشته ی حاج عبدالغفور آخوند آهنگری، ازجانب موءسسه فرهنگی و انتشاراتی ایل آرمان در شهر گنبد قابوس بسال 1381/ 2002 انتشار یافت.  
 نویسنده این اثر که ساواک مانع چاپ آن شده بود می نویسد نادر شاه مهلت اجلاس گفتگو را سه روز اعلام داشت.  قابل یادآوری است که نادرشاه درنقاط مختلف محدوده ی قلمرو خود از جمله هرات ، خیوه ، عراق( کربلا ویا نجف)، وغیره نیز اجلاس مشترک علمای أهل سنت وأهل تشیع ترتیب داده است.
 یوسف کـُر، برلین ، 18.10.2016  

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۲۱, چهارشنبه

بیانیه کنگره درجواب به بیانیه جدایی جنبش ف.د.آزربایجان


بیانیه "کنگره ملیتهای ایران فدرال" در رابطه با جدایی جنبش فدرال دمکرات آذربایجان ازاين ائتلاف
 جنبش فدرال دمکرات آذربایجان درتاریخ اول اکتوبر۲۰۱۶ برابر بادهم مهرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه ای در رسانه های عمومی خروج خود را ازائتلاف "کنگره ملیت های ایران فدرال" اعلام کرد. کنگره ملیت ها بيان نکاتی را دراین رابطه ضروری می داند:

١-نمايندگان جنبش فدرال دموکرات آذربايجان درطی چند سال اخير حتی یک بار هم درجلسات پی در پی حضوری و مجازی "کنگره مليتهای ايران فدرال" نه تنها شرکت نکرده اند، بلکه هیچگونه انتقاد یا پیشنهادی چه به صورت کتبی وچه بصورت شفاهی درخطاب به کنگره ملیت های ایران فدرال ویا تشکلات عضو آن،  نسبت به موارد مطروحه در بیانیه جدایی شان، عنوان نکرده اند. 
٢- موارد مطرح شده عليه "کنگره مليتها" توسط جنبش فدرال دموکرات آذربايجان دربیانیه جدایی شان، برای اولين بار پس از انتشار در رسانه های عمومی، با روشی غير متعارف و بدوراز پرنسيب های شناخته شده جريانات سياسی مسئول، به رؤيت اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال رسیده اند۔
٣-کنگره ملیت های ایران فدرال درمنشور بنيادين خود، که جنبش فدرال دمکرات آذربایجان پس از پذیرفتن آن منشوربه عضويت کنگره مليتها درآمده بود، با صراحت بيان داشته است که : "کنگره ضمن تاکید بر روش های صلح آمیز مبارزه، از همه شیوه های دیگر مبارزاتی که درانطباق با پرنسیپ های منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد باشند، برای برکناری جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به اهداف انسانی و دموکراتیک خود استفاده خواهد کرد۔" 
حضور دریک ائتلاف به معنی انطباق کامل سیاست های تمام شرکت کنندگان آن ائتلاف نیست، بلکه همگرایی بر اساس اشتراکات می باشد واینکه تغییر تاکتیک مبارزه از سوی عضو ويا اعضايی از کنگره مليت ها موجب جدایی این دوستان از کنگره شده است، به دور از عرف سیاسی می باشد.
  کنگره ملیت های ایران فدرال با حضوری مستمر درطی بيش ازيک دهه فعاليت سياسی، به عنوان یکی از گسترده ترين وبا سابقه ترین ائتلاف ها درسطح اپوزیسیون دموکرات ایران، همواره ازهر گونه انتقاد و بحث در رابطه با شیوه های مبارزاتی خود استقبال کرده است و خواهد کرد۔
   درپایان اعضای کنگره مليتهای ايران فدرال،  ضمن ابراز تأسّف ازجدايی جنبش فدرال دمکرات آذربایجان، برای آنها در ادامه مبارزات شان که در راستای اهداف استراتژيک مشترکمان ميباشد، آرزوی موفقیت دارند. 
   کنگره ملیت های ایران فدرال، ١٢ اكتوبر ٢٠١٦